SKUM

Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega namen je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Osrednja ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja poseben pedagoški potencial.
V projektu sodeluje več kot sto profesionalnih kulturnih ustanov, ustvarjalcev in umetnikov v povezavi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. V vzgojno-izobraževalni proces bo umetnik vstopil kot partner in s svojimi idejami ter edinstvenim načinom dela obogatil pedagoško delo. Tako bomo med učenci in umetnostjo vzpostavili stik. Naša šola bo v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami razvijala in preizkušala učinkovite pristope poučevanja preko umetnosti ter v umetnosti.

Projekt bomo izvajali pet let, in sicer med leti 2017 – 2022.