Subvencije

 

Kriteriji za subvencijo šole v naravi

Za subvencioniranje šole v naravi imajo prednost učenci, ki so na šoli:

  • upravičeni do polne (100%) subvencije šolske malice (upravičenci za dodatno subvencijo šolske malice) in so hkrati upravičeni do polne subvencije šolskega kosila s strani CSD;
  • učenci katerih družina je prejemnik denarne socialne pomoči (DSP), kot edini vir preživljanja;
    brezposelnost staršev;
  • dolgotrajna bolezen v družini; drugi socialni problemi in specifike v družini, ki nakazujejo otežen socialno-ekonomski položaj družine.

Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje subvencije šole vnarvi se uporablja skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi in začnejo veljati z dnem sprejema na Svetu šole in se uporabljajo za tekoče šolsko leto oz. od začetka šolskega leta 2011/2012.

 

Subvencionirana šolska prehrana – poračuni

V preteklih dneh je na centrih za socialno delo izdano večje število novih odločb o upravičenosti do javnih sredstev, med drugim tudi za subvencijo malice in kosila. Podatke o upravičenosti  oz. višini subvencije bo šola v bodoče pridobivala v aplikaciji Centralna evidenca udeležencev VIZ, vendar informacijski sistem Ministrstva za delo, družino in socilalne zadeve tega zaenkrat še ne omogoča.

Zato obveščamo vse starše, ki so v času po 1.1.2012 prejeli nove odločbe o subvenciji šolske prehrane s strani pristojnega Centra za socialno delo, da se z novo odločbo zglasijo na šolo, da pripravimo ustrezen poračun. Poračun velja od dne, ko je nastopilo obdobje nove upravičenosti.

 

Dostopnost