Šolski sklad


Šolski sklad OŠ Trnovo je bil ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi sklepa Sveta šole. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno vsebinsko
del izobraževalnega programa in ki jih ne financira ustanovitelj. Sklad zbira in skladno z načrtom razporeja sredstva za sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali druge projekte, ki pripomorejo k zvišanju standarda pouka ali bivanja
učencev v šoli. Pod določenimi pogoji in v določenem deležu pomaga socialno ogroženim pri plačilu udeležbe na ekskurzijah, športnih dneh in šoli v naravi

Kako lahko prispevate v šolski sklad?
Šolski sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prostovoljnih prispevkov staršev, zaposlenih na šoli, donacij in drugih virov. V šolski sklad je mogoče prispevati ali donirati tudi preko UPN (univerzalni plačilni nalog) ali elektronskega bančništva. V kolikor bi se odločili za donacijo v šolski sklad znesek donacije določite sami.

V nadaljevanju so na voljo vse potrebne informacije:
PREJEMNIK: OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a, 1000 Ljubljana
IBAN prejemnika: SI56 0126 1603 0662 079
BIC prejemnika: BSLJSI2X
SKLIC: SI00 2999
KODA NAMENA: CHAR
NAMEN PLAČILA: donacija v šolski sklad

Podatki so zajeti tudi v spodnji kodi:

V šolski sklad lahko donirate tudi z delom svoje dohodnine.

Za vsak prispevek se vnaprej lepo zahvaljujemo!

Pridobitev sredstev šolskega sklada

Za namen pridobitve sredstev iz šolskega sklada vlagatelj lahko izpolni vlogo, ki je dostopna na povezavi:

Vloga za pridobitev sredstev iz šolskega sklada

Vloge bo obravnavala šolska komisija za dodelitev sredstev.

Dosedanje delo šolskega sklada

Šolski sklad vsako leto sofinancira naravoslovne tabore otrokom iz družin v stiski. Šolski sklad je v preteklem letu pomagal pri nakupu opreme za šolske avle (modularno pohištvo in klopi za preobuvanje). V preteklih letih je financiral nakup peči za glino za potrebe likovnega pouka, teleskopov, 3D tiskalnika, LEGO robotov, komplete orodja za pouk naravoslovja in tehnike, glasbila, didaktični material za pouk kemije in biologije, mikroskope, redno pomaga pri nakupu knjig za šolsko knjižnico.

Dostopnost