Varna šolska pot

Učenci po načinu prihoda v šolo na OŠ Trnovo (podatki ankete za šolsko leto 2018/19).

 

UČENEC – PEŠEC
Učenci 1. razreda obvezno prihajajo in odhajajo iz šole v spremstvu staršev oz. osebe, ki je pooblaščena za prevzem prvošolca. Spremljevalec učenca je lahko učenec, starejši od 10 let, če to dovolijo starši oziroma njegovi skrbniki. Ostali učenci prihajajo v šolo sami peš oziroma jih v šolo pripeljejo starši. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu (87. člen ZPrCP).

Učenci, ki prihajajo v šolo peš:

 • naj prečkajo cesto samo na označenem prehodu za pešce,
 • naj v primeru, če ni pločnika, hodijo po levi strani drug za drugim in se med hojo ne prerivajo, igrajo, lovijo oz. počnejo karkoli, kar bi lahko ogrozilo njihovo varnost,
 • naj tudi, če prečkajo cesto na semaforiziranem križišču, pogledajo levo in desno, v nasprotnem primeru, ko pa gre le za prehod za pešce, pa vedno pogledajo levo, desno in še enkrat levo.

UČENEC – KOLESAR
1.    Usposabljanje za vožnjo s kolesom

Učenci se usposabljajo za vožnjo s kolesom v 5. razredu osnovne šole. Pred usposabljanjem starši podpišejo pisno soglasje ter kolesarsko izkaznico, s katerima dovoljujejo vožnjo v cestnem prometu. Učenci opravljajo teoretični in praktični del izpita. Praktični del izpita je sestavljen iz spretnostnega in prometnega poligona ter vožnje v cestnem prometu. Šele po uspešno opravljenem teoretičnem delu, lahko učenec pristopi k usposabljanju na poligonu ter nato k usposabljanju na cesti. Teoretični del kolesarskega izpita lahko učenec opravlja 3-krat v enem šolskem letu. V kolikor teorije ne opravi, lahko k izpitu pristopi v naslednjem šolskem letu. Učitelj, ki otroke usposablja za vožnjo na cesti, sme spremljati največ 5 otrok naenkrat, s tem da so drugi udeleženci v prometu s tem seznanjeni z ustrezno prometno signalizacijo. Med izpitno uro spremstvo učitelja ni potrebno, če so drugi udeleženci v prometu s tem seznanjeni z ustrezno prometno signalizacijo. Za uspešno opravljen kolesarski izpit prejmejo kolesarsko izkaznico.

2. Vožnja s kolesom

Kolo ima pravico samostojno voziti v prometu na cesti otrok, ki je star najmanj 8 let in ima pri sebi kolesarsko izkaznico, ter oseba, ki je starejša od 14 let. Otrok od 6. do 8. leta starosti in otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe. Otrok do 6. leta starosti pa sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju umirjenega prometa. Zaščitne čelade morajo pri kolesarjenju obvezno nositi mlajši od 14 let, enako pa velja tudi za osebe, ki so mlajše od 14 let in se na kolesu vozijo kot potniki. Zaščitnih čelad ni potrebno uporabljati edino osebam, ki z zdravniškim spričevalom dokažejo, da zaščitne čelade ne morejo uporabljati (http://www.promet.preporod.net/si/kolesarji/).

Opomba: uporaba električnega skiroja zakonita, če se z njim gibljemo s hitrostjo pešca. 97. člen zakona o pravilih cestnega prometa namreč določa, da se smejo posebna prevozna sredstva v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti (97. člen ZCP). 

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom (skiroji):

 • smejo kolesa (skiroje) pustiti na njim namenjenem mestu,
 • obvezno uporabljajo čelado (34. člen ZPrCP),
 • morajo preveriti, da je kolo tehnično brezhibno,
 • dosledno upoštevajo prometne predpise,
 • uporabljajo odsevne predmete za boljšo vidljivost na cesti,
 • previdno in preudarno ravnajo ter predvidevajo ravnanje drugih udeležencev (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 2012).

 

Varno kolo – obvezna oprema kolesa
Kolo, ki ga uporablja učenec – kolesar, mora biti tehnično brezhibno opremljeno:

 • prednja in zadnja zavora,
 • bela luč za osvetljevanje ceste,
 • rdeča luč na zadnjem blatniku,
 • rdeči odsevnik – zadaj,
 • rumeni odsevniki v pedalih,
 • zvonec,
 • bočni odsevniki.

 

3.    Prevoz z osebnim vozilom

Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo:

 • zmeraj opozorijo na pripenjanje z varnostnim pasom,
 • učenci manjši od 150 cm se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži,
 • čim krajše parkirajo na parkirišču,
 • ne ustavljajo in parkirajo na pločniku, intervencijskih in drugih poteh, ki vodijo do vhoda šole.

 

SKRB ZA PROMETNO VARNOST OTROK

V prvi vrsti so starši otrok tisti, ki jim predstavljajo prvi vzgled v prometu, šele nato vzgojitelji in učitelji.

Šola poskrbi za prometno varnost učencev:

 • na ekskurzijah, naravoslovnih, tehniških, kulturnih in drugih dnevih dejavnosti, ki se izvajajo izven šolske okolice ali v njeni neposredni bližini, tečajih plavanja, smučanja, ipd. v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje dejavnosti;
 • šola zagotovi varen prevoz učencev tako, da naroči prevozno sredstvo, ki ustreza vsem standardom oziroma prometno varnostnim predpisom, prav tako poskrbi za ustrezno število spremljevalcev (na 15 učencev je 1 spremljevalec). Spremljevalci so enakomerno porazdeljeni po vozilu, poskrbijo za to, da učence seznanijo z varnim ravnanjem. Prav tako jih opozorijo, da med vožnjo ne motijo voznika;
 • kadar se otroci peljejo z mestnim avtobusom, se nameni velik poudarek na varnost v avtobusu, kjer morajo učenci stati (uporaba oprijemalke ali vsaj sedeža).

 

NAČRT ŠOLSKIH POTI

V prenovi.

Dostopnost