Kitajska kultura in jezik

Spoznavanje kitajske kulture in jezika   Vodja projekta: dr. Tina Ilgo, direktorica Konfucijeve učilnice Ljubljana, učiteljica kitajščine Sedež Konfucijeve učilnice Ljubljana: Osnovna šola Trnovo Partnerske šole Konfucijeve učilnice Ljubljana: Gimnazija Bežigrad,...

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja   Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Podlaga za izvajanje SŠS je Uredba trga s svežim sadjem in zelenjavo. Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti...

I*EARN

I*EARN I*EARN (International Educational Research Network) je mednarodna neprofitna organizacija, ki združuje več kot 30 000 šol in mladinskih organizacij iz več kot 130 držav sveta. Učiteljem in učencem iz različnih koncev sveta omogoča, da skupaj delajo v različnih...

Informatizacija

Digitalizacija   Posodobitev omrežij LAN na VIZ Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana Obdobje izvajanja operacije:...

SKUM

SKUM Ta projekt prikazuje sodelovalni model, ki povezuje šolo, umetnike in kulturno ustanovo. Takšen način je tudi prvič finančno podprt na širšem področju Slovenije s strani Republike Slovenije in Evropske unije – Evropskega socialnega sklada. Projekt bo v...
Dostopnost