Kitajska kultura in jezik

Kitajska kultura in jezik   V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo in Konfucijevim inštitutom Ljubljana na OŠ Trnovo, pod okriljem projekta Spoznavanje kitajske kulture in jezika v slovenskem vzgojno-izobraževalnem...

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja   Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Podlaga za izvajanje SŠS je Uredba trga s svežim sadjem in zelenjavo. Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti...

I*EARN

I*EARN I*EARN (International Educational Research Network) je mednarodna neprofitna organizacija, ki združuje več kot 30 000 šol in mladinskih organizacij iz več kot 130 držav sveta. Učiteljem in učencem iz različnih koncev sveta omogoča, da skupaj delajo v različnih...

Informatizacija

Informatizacija   SIO 2020 Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in...

SKUM

SKUM Ta projekt prikazuje sodelovalni model, ki povezuje šolo, umetnike in kulturno ustanovo. Takšen način je tudi prvič finančno podprt na širšem področju Slovenije s strani Republike Slovenije in Evropske unije – Evropskega socialnega sklada. Projekt bo v...
Dostopnost