Zdravstvena preventiva

ZDRAVNIŠKI SISTEMATSKI PREGLEDI

V šolskem letu 2023/24 bodo zdravniški sistematski pregledi potekali, kot vsa leta doslej, v Zdravstvenem domu Enota VIČ RUDNIK, Šestova 10, Ljubljana. Naša šolska zdravnica je dr. Sara Boštjančič (kontaktni telefon: 2004-671, 2004-500).

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oz. razrede in NI vezano na izbranega zdravnika. Zakon obvezuje šolski dispanzer, da učence cepi po republiškem imunizacijskem programu.

Pregledi se bodo pričeli v mesecu oktobru, ker v septembru še potekajo pregledi obvezni za prvošolce. Termini bodo znani naknadno. Program zdravniške sistematike je naslednji

  • 2. razredpreventivni pregled in morebitna zamujena cepljenja (2. ali 3. odmerek proti hepatitisu B; po novi shemi cepljenja tudi *DI-TE-PER cepljenje);
  • 4. razredpreventivni pregled in morebitna zamujena cepljenja;
  • 6. razredpreventivni pregled, neobvezno cepljenje za deklice in fante proti virusu HPV** in morebitna zamujena cepljenja;
  • 8. razredpreventivni pregled, morebitna zamujena cepljenja; laboratorijski pregled krvi in urina ter pogovor o poklicnih namerah; cepljenje proti HPV v kolikor niso bili cepljeni v 6.razredu.

* cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju

** V mesecu novembru se nam bo na roditeljskem sestanku 6. razredov pridružila zunanja strokovna sodelavka Fani Čeh, ki bo staršem posredovala informacije za lažje odločanje pri cepljenju proti HPV.

 

Učenci morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in knjižico o cepljenju ter izpolnjen vprašalnik (v primeru cepljenja), ki ga bodo dobili predhodno v šoli. Učenci se bodo zdravniškega pregleda udeležili v spremstvu razredne učiteljice in vzgojitelja oz. svetovalne delavke. Termine pregledov še usklajujemo, zato bodo datumi sistematike znani naknadno.

 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Zobozdravstveni pregledi bodo v šolskem letu 2023/24 potekali pod vodstvom šolske zobozdravnice dr. stom. Dine Škrbinc (Mirje 2, Lj. Tel.št.: 200-51-21), na šoli (uč. št.10) pričetkom ob 8.20 uri.

učenci oddelkov 5. razreda: ponedeljek, 23. 10. 2023
učenci oddelkov 7. razreda: ponedeljek, 6. 11. 2023
učenci oddelkov 6. razreda: ponedeljek, 20. 11. 2023
učenci oddelkov 3. razreda: ponedeljek, 15. 1. 2024
učenci oddelkov 4. razreda: ponedeljek,  29. 1. 2024
učenci oddelkov 8. razreda: ponedeljek,  12. 2. 2024
učenci oddelkov 2. razreda: ponedeljek, 11. 3. 2024
učenci oddelkov 1. razreda: ponedeljek, 25. 3. 2024

Samo učenci prvošolci za pregled s seboj prinesejo zdravstvene kartice. Vsi učenci bodo pregledani le na podlagi soglasja staršev, ki ga bodo v obliki tabele prejeli na prvem roditeljskem sestanku.

 

PROGRAM ZDRAVSTVENO VZGOJNI VSEBIN in SKRB ZA ZDRAVJE ZOB

V okviru zobozdravstvene preventive bomo na šoli, kot vsa leta doslej ob sodelovanju z Zdravstvenim domom enota Vič-Rudnik, Zdravstveno vzgojnim centrom, za učence od 1. do 9. razreda izpeljali program – vzgoja za zdravje otrok. Namen sodelovanja med učitelji in zdravstvenimi delavci je izboljšanje izvajanja vzgoje za zdravje s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje šolarjev. Vsebine (ena vsebina na razred v trajanju 2 šolski uri) so določene v priročniku Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov (NIJZ 2014) in jih bo na šoli izvajala zunanja strokovna sodelavka, Karmen Seljak, dipl. medicinska sestra.

 

Vsebine so sledeče:

2. – 5. razred Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani (mesečne nenapovedane kontrole čistosti zob tekmujočih učencev)
1. razred Jaz sem šolar z lepim nasmehom; Zdrave navade; skupaj 4 šolske ure
2. razred Poskrbi za svoje  zobe in ostani zdrav; Osebna higiena: skupaj 4 šolske ure
3. razred Zdrav način življenja (2 šolski uri)
4. razred Preprečevanje poškodb (2 šolski uri)
5. razred Zasvojenost (2 šolski uri)
6. razred Odraščanje (2 šolski uri)
7. razred Pozitivna samopodoba in stres (2 šolski uri)
8. razred Skrbim za zdrave zobe (1 šolska ura);  Medosebni odnosi (2 šolski uri)
9. razred Vzgoja za zdravo spolnost(2 šolski uri)

Starši učencev

1. in 2. razredov

Skrb za zdravje otrokovih zob;  Zdravi odnosi; Pomen spanja;- Dobra drža; tema po dogovoru.

 

Dostopnost