Zasebnost na spletu

Storitve Interneta, kot so socialna omrežja, elektronska pošta, blogi, forumi, spletne trgovine, omogočajo ne le enostavnega brskanja in iskanja podatkov, ampak predvsem objavljanje različnih informacij v besedi, sliki in video zapisih. Lahkota objavljanja pa...

Učenje in mobilni telefoni

Mobilnii telefoni so postali skorajda nepogrešljivi, še posebej v očeh mladih, ki včasih imajo občutek, da brez njih ne morejo živeti. Čeprav so ti telefoni velikorat zelo koristni, se v zdanjem času kažejo tudi negativni učinki njihove uporabe, še posebej med učenci....

Varstvo osebnih podatkov

V četrtek, 13. septembra 2012, je mag. Andrej Tomšič, informacijski pooblaščenec, izvedel predavanje za kolektiv OŠ Trnovo na temo varstva osebnih podatkov. Opredelil je pojma zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter podal nekaj osnovnih napotkov, ki jih mora...

O pasteh interneta

Na šoli se že več let ukvarjamo s tematiko varne rabe in pasteh Interneta. Delujemo na področju ozaveščanja učencev in staršev, reševanja problemov, ki se pojavljajo na tem področju, izobraževanja naših učiteljev in učiteljev na ostalih slovenskh šolah ter sodelovanja...
Dostopnost