V letošnjem šolskem letu so pri projektu sodelovali učenci 2. in 3. razredov. Vsi učenci so brali 10-20 minut na dan, v nekaterih razredih so potekale različne dejavnosti: v 3. a so prebrali knjigo Primoža Suhodolčana Lipko in Košorok ter pisali nadaljevanje zgodbe, v  razrednem bralnem kotičku so razstavili knjige in revije ter za branje motivirali z idejo bralec meseca.

V knjižnici so si ogledali razglednice ilustratorjev, ki so sodelovali pri likovni podobi meseca branja, pričakale so jih tudi knjižne novosti pravljic in pesmic. Izmenjali so si mnenja o prebranih knjigah in oblikovali razredno lestvico priljubljenih knjig, med katerimi naj bi bil najpopularnejši D. Pilkey: Pasji mož.

Navdušeni za branje so bili tudi učenci 3. c, ki so brali z zajčkom Bralkom. Potovali so po knjižnih prostorih «h Kljukcu na streho, med detektivi, po travnikih, ulicah, med kristali, po džungli, vrtovih …« in si bogatili besedni zaklad ter razvijali ustvarjalno osebnost, s tem pa tudi vseživljenjsko razvijali sposobnost branja.

Simona Felicijan, knjižničarka

Dostopnost