V preteklem tednu so imeli učenci 6. razreda Tehniški dan na katerem so spoznali evropski projekt Applause – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. Na dnevu so se učenci učili prepoznati invazivne tujerodne rastline in tega, kako jih ustrezno odstraniti in predelati v uporabne izdelke. Nato so se v stari tiskarni tipoRenesansa udeležili delavnice na kateri je tiskarski mojster spretno prepletal zgodovino (izum tiska), slovenščino (razširjanje tiskane besede), likovno umetnost (grafično oblikovanje) ter tehniko in tehnologijo (tiskarski stroji in postopki). Na papir izdelan iz Japonskega dresnika so učenci s pomočjo starih tiskarskih strojev in orodja natisnili plakat o tujerodnih rastlinah.

Dostopnost