Tekmovanja v znanju

TEKMOVANJE ORGANIZATOR RAZRED ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO VODJA NA ŠOLI
 ANGLEŠČINA IATEFL 6. 29. 11. 2023 / 19. 3. 2024 Merita Korenica
 ANGLEŠČINA IATEFL 7. 14. 2. 2024 / 21. 3. 2024 Filipe de Almeida
 ANGLEŠČINA DMFA 8. 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024 Merita Korenica
 ANGLEŠČINA DMFA 9. 21. 11. 2023 / 3. 4. 2024 Filipe de Almeida
 ASTRONOMIJA DMFA 8. in 9. 6. 12. 2023 / 13. 1. 2024 Igor Gajser
ASTRONOMIJA UTRINEK DMFA 6. in 7. 6. 12. 2023 / 13. 1. 2024 Igor Gajser
BOBER ACMS 6. do 9. 6. – 10. 11. 2023 / 13. 1. 2024 Žiga Herič
 FIZIKA DMFA 8. in 9. 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024 Tamara Stojanov
 GEOGRAFIJA  ZRSŠ 7. do 9. 14. 11. 2023 / 6. 4. 2024 Katja Vidmar
 KEMIJA  ZOTKS 8. in 9. 15. 1. 2024 23. 3. 2024 11. 5. 2024 Vida Rupert
 LOGIKA ZOTKS 2. do 9. 28. 9. 2023 21. 10. 2023 (8. in 9. r)

21. 10. 2023 (7. r)

11. 11. 2023 (8. in 9. r)

Špela Andreuzzi
 MATEMATIKA (VEGOVO) DMFA 1. do 9. 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024 Silva Kolman
SLOVENŠČINA ZRSŠ 1. do 7. 3. 4. 2024 / / Klavdija Melinc
SLOVENŠČINA (CANKARJEVO) ZRSŠ 8. in 9. 28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024 Nataša Muršec
EPI READING BADGE DZS 3. do 9. 25. 3. – 5. 4. 2024 / / Merita Korenica
EPI LESEPREIS DZS 4. do 9. 18. 3. – 29. 3. 2024 / / Petra Kos
 PROTEUS  Prirodoslovno društvo 8. in 9. 18. 10. 2023 / 1. 12. 2023 Tina Korent
PRVA POMOČ RKS 8. in 9. 15. 1. – 29. 3. 2024 2. 4. – 26. 4. 2024 11. 5. 2024 Tina Korent
 SLADKORNA BOLEZEN Zveza društev diabetikov 8. in 9. 13. 10. 2023 / 18. 11. 2023 Irena Logar
 VESELA ŠOLA  MKZ 4. do 9. 6. 3. 2024 / 10. 4. 2024 Katja Vidmar
VIVRE AVEC LE LIVRE Slovensko društvo učiteljev francoščine 6. do 9. marec / / Saša Vidmar
 ZGODOVINA  ZRSŠ 8. in 9. 7. 12. 2023 / 7. 3. 2024 Metka Koder

Koordinatorka tekmovanj v znanju na šoli je Irena Logar.

Dostopnost