ednevnik

V šolskem letu 2013/14 smo elektronsko vodenje šolske dokumentacije, s katerim smo pričeli leta 2007, nadgradili z elektronskim dnevnikom in redovalnico. Cilj prehoda na elektronsko vodenje dnevnika in redovalnice je predvsem posodobiti vodenje pedagoške dokumentacije ter zaposlenim zmanjšati obsežno administrativno delo. V ta namen uporabljamo program eAsistent pogodbenega obdelovalca eŠole v skladu z zakonodajo.

Poleg vodenja pedagoške dokumnetacije omogoča program tudi komunikacijo s starši. Dostop staršev do informacij in komunikacija s programom eAsistent je njihova lastna izbira in ga šola ne zahteva. Pravzaprav šola zastopa stališče, da je za napredek in razvoj učenca boljše, če imajo starši osebni stik s šolo ter pomembne informacije o njegovemu delu, vedenju in razvoju pridobijo osebno od učiteljev, razrednika, svetovalne službe in vodstva šole na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, individualnih urah in ostalih osebnih stikih. Zato bo uporaba programa za komunikacijo in obveščanje staršev o delu njihovih otrok omejena.

Dostop za starše do programa na spletnem portalu www.easistent.com je možen na dva načina:

 • osnovni, neplačljiv način, ki omogoča:
 1. pregled urnika in šolskega koledarja,
 2. odjavo prehrane,
 3. prijavo na objavljene govorilne ure,
 4. prijavo otroka na izbirne predmete,
 • način Paket plus, ki poleg naštetega pri osnovnem načinu, omogoča še:
 1. pregled ocen, napovedanih preverjanj in ocenjevanj znanja,
 2. pregled izostankov, domačih nalog in ostalih zaznamkov učiteljev,
 3. dostop do vzgojnih člankov in nasvetov strokovnjakov ,
 4. dnevno in tedensko obveščanje s SMS sporočilom o izostankih,
 5. tedenski povzetek ocen in napovedanih preverjanj ter ocenjevanj znanja po SMS sporočilu,
 6. SMS obveščanje o pohvalah in prpombah.

Osnovni način je neplačljiv, medtem, ko je način Plus paket plačljiv, in sicer 26 Eur/leto za oba starša na otroka. Dostop do obeh načinov starši pridobijo s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani www.easistent.com. Izpolnjeno prijavnico vrnejo razredniku, ki v programu prijavi starše na izbrani paket.

Irena Kokovnik, ravnateljica šole

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.