Zgodovina šole

Marija Terezija je leta 1778 izdala odlok, naj se v Trnovem ustanovi šola s tremi razredi. Odlok se je izvršil šele čez deset let. Ko je šola začela delovati, je pouk obiskovalo 110 učencev (57 deklic in 53 dečkov). V naslednjih letih je število deklic, ki so obiskovale pouk, padalo (l. 1853 samo 20). Vsak šolar bi moral dati učitelju deset krajcarjev na mesec, ker pa so bili otroci večinoma revnih staršev, šolnine niso mogli plačati. V trnovsko šolo so hodili otroci iz Trnovega, Krakovega, Gradišča, Glinc in Viča. Če otroci niso hodili v šolo, so morali njihovi starši plačati kazen, ki je bila dvakrat višja od šolnine.

V prvem razredu so imeli učenci enajst ur pouka na teden. Predmeti so bili: črke, slovkanje, čitanje imenske knjižnice, prevajanje iz slovenščine v nemščino in obratno. V drugem razredu so imeli štirinajst ur pouka na teden in sicer nemščino, računstvo, lepopis, pravopis, itd. Učni jezik je bil nemški in ob koncu leta je vsak učenec opravil izpit iz vseh predmetov, najboljše učence pa so vpisali v zlato knjigo.

Pouk je potekal dopoldan in popoldan. Ob začetku pouka je učitelj stopil na župnijski prag in zažvižgal ter tako naznanil začetek pouka. Počitnice so trajale od 24. julija do 20. avgusta. Otroci so morali obiskovati pouk šest let, od šestega do dvanajstega leta.

Učenci so leta 1787 obiskovali pouk v Trnovem št. 4 (sedaj Cerkvena ulica št. 21), nato v Cerkveni ulici št. 1. Zgraditi so hoteli novo šolo, vendar so bili stroški preveliki, zato so župnišče povišali za eno nadstropje.

Želja po novi stavbi se je uresničila skoraj dvesto let pozneje, ko so leta 1960 na mestu, kjer je bilo nekoč jezero, pričeli z gradnjo današnje Osnovne šole Trnovo. Slavnostna otvoritev šole je bila 29. septembra 1962.

Dostopnost