1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Trnovo
Karunova ulica 14/a
1000 Ljubljana
telefon: 01 28 33 564
fax: 01 28 33 746
Odgovorna uradna oseba: mag. Đulijana Juričić, ravnateljica
telefon: 01 4201 350
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Datum prve objave kataloga: 10. april 2006
Datum zadnje spremembe: 17. november 2016
Spletni naslov kataloga: www.ostrnovo.si/sola/inf-javnega-znacaja-sola

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana
Organigram zavoda: organigram

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Odgovorna oseba: mag. Đulijana Juričić
Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov: dr. Tatjana Novak
Politika zasebnosti: Dokument

 


2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca
Državni predpisi
Predpisi EU  

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto
 • Poslovno poročilo za preteklo leto

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Volitve v nazive učiteljev,
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje LDN in realizacije

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc
 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam učencev s posebnim statusom

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urniki učencev za tekoče šolsko leto
 • Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto 
 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • Cenik malic in kosil tekoče šolsko leto
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.ostrnovo.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 1. (v pripravi)

 

Đulijana Juričič, za uredniški odbor

 

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.