Veliki nemarni škornji

 

Projekt Veliki nemarni škornji je projekt na državni ravni, ki poteka pod okriljem Zavoda Vista iz Murske Sobote, katerega poslanstvo je z delovanjem in inovativnimi pristopi spodbujati k osveščanju do višjih moralnih vrednot. Izvedbo programa in projekta je s častnim ambasadorstvom podprl tudi predsednik republike Borut Pahor.
Naša šola sodeluje v projektu že 4. leto. Na naši šoli bo v šolskem letu 2015/16 v projekt vključen 1.c razred pod mentorstvom Romane Jereb.

Globalni cilji projekta:

 • spoštovanje in razvoj višjih moralnih vrednot in dvig ekološke zavesti,
 • ohranjanje narave in varovanje okolja,
 • spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti,
 • spodbujanje kritičnega mišljenja,
 • spodbujanje učinkovitih metod poučevanja, učenja in osveščanja z namenom, pridobivanja trajnega in bolj uporabnega
 • znanja.

Osnovna tema projekta je ekologija in izhaja iz zgodbe Veliki nemarni škornji, skozi različne aktivnosti, ki jih bomo prilagajali starostni stopnji, se širi na raven vzgoje za trajnostni razvoj, z naslednjimi cilji:

 • spoštovanje občečloveških vrednot,
 • medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost,
 • kakovostno izobraževanje – spodbudno delovno in učno okolje,
 • kakovostni medosebni odnose, razvoj socialnih kompetenc (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje itd.),
 • zdrav življenjski slog (duševno in telesno zdravje),
 • krepitev zdrave samozavesti in samopodobe,
 • kakovostno preživljanje prostega časa.

Sam program projekta je zasnovan in zelo odprt, vsak mentor lahko prilagaja dejavnosti skupini učencev in jih integrira v redni pouk. Učenci se najprej preizkusijo kot ilustratorji, torej na umetniškem področju, kasneje kot reševalci problemov, s poudarkom na aktivnem sodelovanju. V okviru projekta poteka več akcij in natečajev (Najboljše ideje, Škratova hišica, Sprehod po narečjih..), letošnji program je še v pripravi.
Cilje bomo dosegli z medpredmetnim povezovanjem oziroma prepletanjem dejavnosti, s projektnim delom in problemsko zasnovanim učnim procesom. Načrtujemo vključevanje staršev, sodelovanje z občinsko skupnostjo, z različnimi društvi, ki delujejo na področju varovanja okolja ter z gospodarskimi organizacijami.
Prispevke bomo objavljali na šolski spletni strani projekta Veliki nemarni škornji.

Romana Jereb, mentorica

Dostopnost