Urejanje šolske okolice

 

Učenci OŠ Trnovo skupaj z mentorji skrbijo za urejeno okolico naše šole. Pri tem učenci sledijo globalnim ciljem projekta:

  • časovno raziskujejo, opredelijo in pojasnijo dogodke in spremembe v različnih letnih časih,
  • ugotavljajo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave,
  • spoznavajo in uporabljajo spoznanje, da rastline gojimo za hrano (polje in vrt) in da za pridelavo potrebujemo orodja in stroje,
  • s poskusi ugotavljajo, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev,
  • spoznavajo vrt kot življenjsko okolje,
  • se učijo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo in s tem spoznavali globalni trajnostni razvoj,
  • ugotavljajo, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo,
  • spoznavajo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za nekatere ugodne in za druge škodljive,
  • pridobivajo izkušnjo, kako z lastnim delom pridelati hrano,
  • izboljšujejo kritično razumevanje in osvajajo dejavnosti za razvoj trajnostnih prehranskih sistemih.

Urejajo zelenjavne gredice, cvetlična korita, obrezujejo drevje in pridelujejo kompost, ki ga koristno uporabijo.

 

Dostopnost