Športni projekti

Zlati sonček

Cilj programa Zlati sonček je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovana tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.

Športni program Zlati sonček traja štiri leta in poteka na štirih ravneh. Vsebinsko se skozi te štiri ravni prepleta rdeča nit, tako da se vse štiri ravni smiselno povezujejo in dopolnjujejo.

Vrste programov in medalje:

  • program A se izvaja v vrtcu (zadnje leto pred vstopom v šolo) – mala modra medalja
  • program B poteka v prvem razredu – mala zlata medalja
  • program C poteka v drugem razredu – velika modra medalja
  • program D poteka v tretjem razredu – velika zlata medalja

Če otrok ne opravi vseh nalog v posameznem programu, dobi za sodelovanje diplomo Zlati sonček.

Program Krpan

Program Krpan bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah ne morejo udejanjati. Poglavitni cilj tega programa ni tekmovalna športna dejavnost, medsebojno merjenje sposobnosti ali celo odkrivanje nadarjenih športnikov. Če je komu treba posvečati posebno pozornost, jo je treba tistim, ki so v športnih spretnostih manj uspešni ali navadno stojijo bolj ob strani.

Športni program Krpan traja tri leta in se izvaja od 4. do 6. razreda devetletke.

  • 4. razred – Bronasti Krpan – bronasta medalja,
  • 5. razred – Srebrni Krpan – srebrna medalja,
  • 6. razred – Zlati Krpan – zlata medalja.

Za sodelovanje v programu dobi učenec diplomo Krpan.

Teleolimpijada

Naša šola se je že od leta 1995 vključevala v mednarodni športni on – line projekt Teleolimpijada (http://ofcn.org/cyber.serv/academy/special/TeleOlympics11/), ki ga organizira in vodi OFCN (Organisation for community networks) projektni center v ZDA. Od leta 2014 mednarodno tekmovanje ne obstaja več, a je projekt je tradicionalen in ga nadaljujemo v samostojni izvedbi.

Projekt je sestavljen iz dveh delov: dopisnega in tekmovalnega.

V dopisnem delu lahko učenci sodelujejo z drugimi učenci iz sveta, ki so se prijavili v projekt. Teme so zelo raznolike: dopisovanje med učenci, predstavitve atletov, športnega življenja na šoli in kraju, pretvarjanje merskih enot, itd.

V tekmovalnem delu izvedejo učenci sodelujoče šole tekmovanje na svojem igrišču v naslednjih atletskih disciplinah: tek na 50 m, 200 m, 400 m, 800 m in 1600 m, skok v daljavo z mesta in z zaletom ter met teniške žogice. Na tekmovanju sodelujejo učenci od prvega do devetega razreda. Zgodaj spomladi se učenci začnejo pripravljati na šolskem igrišču, pred tekmovanjem izberejo svoje predstavnike v oddelčno reprezentanco. Na tekmovanju, ki poteka na atletskem štadionu ŽAK, prvi trije iz vsake discipline dobijo medalje, tekmovalna komisija razglasi najatleta in najatletinjo ter najšportni razred v posamezni starostni kategori.

Projekt je priložnost, da naši učenci pridobijo avtentično izkušnjo športnega tekmovanja na pravem športnem štadionu.

Že več let zapored podpirajo tekmovanje tudi različni sponzorji (Steklarstvo Omahen, Epta – založba najlepših slikanic, Energoplast, Macuk, Gasting in drugi).

Dostopnost