Shema šolskega sadja

 

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Podlaga za izvajanje SŠS je Uredba trga s svežim sadjem in zelenjavo.

Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Projekt bomo izvajali od oktobra do maja prihodnje leto. Enkrat tedensko, ob četrtkih bomo učencem poleg redne prehrane dodatno ponudili eno vrsto sadja ali zelenjave.

Dostopnost