Neverjetna leta – program vodenja razreda

 

Cilji dela v šolskem letu 2019/20:

  • izvedba izobraževanja Program vodenja razreda za učitelje iz cikla Neverjetna leta za zaposlene učitelje in druge strokovne delavce OŠ Trnovo ter drugih ljubljanskih šol in vrtcev
  • diseminacija in promocija programa med učitelji na šoli ter ravnatelji in učitelji okoliških šol in vrtcev, na Mestni občini Ljubljana ter Ministrstvu za šolstvo in šport
  • aktivno sodelovanje v projektni skupini učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter pilotno uvajanje programa v slovenski šolski prostor

Koordinatorji bodo aktivno sodelovali pri pripravi gradiv ter drugih materialov za promocijo programa, iskanju finančnih sredstev za nadaljevanje programa  ter spodbudili vključitev čim več udeležencev v sodelovanje ter posledično spodbujali spremembe v načinu razmišljanja kritične mase učiteljev na OŠ Trnovo.

Izobraževanje Program vodenja razreda poteka v skupini 15 udeležencev – učiteljev in drugih šolskih strokovnih delavcev. Sestavljeno je iz šestih zaokroženih tem, ki se izpeljejo v obliki šestih osemurnih delavnic, ki potekajo predvidoma enkrat mesečno. Izobraževanje temelji na kolaborativnem skupinskem pristopu, kjer je ob posamezni temi vzpodbujena usmerjena razprava, opazovanje konkretnih veščin in njihovih učinkov v posnetkih, vadenje in spodbude k preizkusu konkretnih veščin pri vsakodnevnem delu v razredu, v času med posameznimi delavnicami. Pomemben del programa je tudi delitev lastnih izkušenj z uporabo na prejšnjih delavnicah obravnavanih veščin pri delu v razredu.

Program zajema naslednje teme:

  • DELAVNICI 1a & 1b: GRAJENJE POZITIVNIH ODNOSOV Z UČENCI IN PREPREČEVANJE VEDENJSKIH TEŽAV – PROAKTIVNI UČITELJ
  • DELAVNICA 2 – POMEMBNOST UČITELJEVE POZORNOSTI, VODENJA IN POHVALE
  • DELAVNICA 3: MOTIVIRANJE UČENCEV PREKO SPODBUD
  • DELAVNICA 4: ZMANJŠEVANJE NEPRIMERNEGA VEDENJA – IGNORIRANJE IN PREUSMERJANJE
  • DELAVNICA 5: ZMANJŠEVANJE NEPRIMERNEGA VEDENJA – IZPELJAVA POSLEDIC
  • DELAVNICA 6: ČUSTVENO SAMOURAVNAVANJE, SOCIALNE VEŠČINE IN TRENING REŠEVANJA PROBLEMOV

Obisk Norveške

Trnovska ekipa učiteljev se je v okviru projekta Erasmus+ med zimskimi počitnicami 2023, podala na nepozaben obisk NEVERJETNIH ŠOL v Bergen na Norveško. Takole so zapisali: Leto neverjetno in neverjetni miks,ko letošnjega februarja se trnovska ekipa v malem,odpravi na...

Strokovni obisk učiteljic v Dundalku (Irska) – Neverjetna leta

Skupina učiteljic, ki poučujemo na razredni stopnji, je v začetku februarja 2023 obiskala irsko mesto Dundalk v okrožju Louth. Od 6. 2. do 10. 2. 2023 smo obiskale dva vrtca in štiri šole, ter si podrobneje ogledale izvajanje »Neverjetnih let«, programa za...

Dostopnost