Medšolsko sodelovanje z II. gimnazijo Maribor

 

Sodelovanje z II. gimnazijo Maribor bo letos potekalo že osmo leto, in sicer z namenom, da se povežeta dve šoli iz različnih regij in učenci različnih starostnih stopenj. Večletno sodelovanje se je izkazalo kot zelo pozitivno, saj učenci naše šole lahko z avtentično izkušnjo spoznajo šolanje na gimnaziji in na tak način dobijo uvid v svojo prihodnjo izobraževalno pot. Učenci in dijaki dobijo priložnost razvijanja veščine gostoljubja in obenem spoznavanja lastnega mesta skozi to vlogo. Vsako leto vodi sodelovanje izbrana tema, letos je to Ljubljana, mesto kulture.

Cilji projekta:

 • raziskati kulturne ustanove svojega mesta in njihov pomen za prebivalce;
 • raziskati pomembnejše osebnosti v mestu, njihovo življenje in delo ter pomen za mesto;
 • razvijati komunikacijske zmožnosti;
 • razvijati veščine priprave različnih gradiv;
 • razvijati medgeneracijske vezi med učenci osnovne šole in gimnazije;
 • razvijati veščine gostoljubja;
 • razvijati veščine načrtovanja in izvajanja projektov;
 • spoznati možnosti nadaljnjega izobraževanja;
 • razvijati pripadnost svojemu mestu;
 • spoznati Maribor skozi oči gostiteljev;
 • predstaviti Ljubljano gostom.

Cilje bomo uresničevali s projektnim pristopom, kjer bodo v vse faze projekta vključeni tudi učenci 9. razreda. Prva faza projekta bo obisk naših učencev 9. razreda na II. gimnaziji Maribor predvidoma v mesecu oktobru ter obisk dijakov II. gimnazije na naši šoli predvidoma aprila 2020. Učenci se bodo osredotočili na kulturne ustanove v Ljubljani ter njihov pomen za prebivalce. Projekt bomo zaključili z evalvacijo.

Vir slike: II. gimnazija Maribor

Dostopnost