Objavljamo seznam učbenikov, ki naj bi se uporabljali prihodnje šolsko leto. Ker je nekaj sprememb glede financiranja učbeniškega sklada z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so sprembe v 4., 5., 6. razredu. Vsi spremenjeni podatki so vnešeni v spodnjo tabelo.

Učenci učbenikov za na klop ne nosijo domov, uporabljajo se samo pri pouku in jih razdeli učitelj.

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOL. LETO 2016/17

 

 1. 1. razred      /

 

 

 1. 2. razred   /

 

 

 

 

 1. 3. razred    /
 1. 4. razred

 

-        DRUŽBA M. Umek: Družba in jaz 1, družba za 4. razred osnoven šole, 9. prenovljena izdaja, 4. natis, Ljubljana, Modrijan, 2013, ISBN: 978-961-241-629-4

 

-  NARAVOSLOVJE  IN TEHNIKA

G.Mirt: Raziskujem in ustvarjam 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu, Ljubljana, MKZ, 2007, ISBN: 978-861-116-944-6 učbeniki za na klop

 

-        SLOVENŠČINA

Igor Saksida, Metka Kordigel, Vida Medved Udovič: Berilo za razvedrilo, berilo za 4. razred, Mengeš, Izolit, 2008, ISBN 97-89-616-279-284 učbeniki za na klop

 

-        ANGLEŠČINA: S. Maidment: Happy Street 1 + CD, New Edition, Oxford U. Press, 2006, ISBN: 978-0-194-73097-6 učbeniki za na klop

         

 

 1. 5. razred

-        SLOVENŠČINA

 1. Saksida, M. Kordigel: Berilo 5, Na krilih besed, berilo za peti razred osnovne šole, MKZ, 2007, ISBN:  97-88-611-164-618

 

-        ANGLEŠČINA: S. Maidment, L. Roberts: Happy street 2, New Edition, Oxford U. Press, 2006, ISBN/EAN: 97-801-943-366-73 učbeniki za na klop

 

 

-        DRUŽBA: M. Umek, O. Janša Zorn: Družba in jaz 2 (prenovljeno), učbenik, družba za 5. razred, Modrijan, 2012, ISBN: 978-961-241-631-7

 

 

-        NARAVOSLOVJE: M. Novak, G. Mirt, J. Virtič:Raziskujem in ustvarjam 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu, Ljubljana, MKZ, 2006, ISBN: 978-961-241-631-7

 

-        GOSPODINJSTVO 5: G. Torkar, P. Bratož Opaškar: Gospodinjstvo 5, učbenikm za gospodinjstvo za 5. razred osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2011, ISBN: 97-89-61-27-100-57

 

 

 1. 6. razred

 

-        SLOVENŠČINA

         M. Blažič: Svet iz besed 6 - berilo, Ljubljana, Rokus Klett, 2008, ISBN: 978-9612-097-455

 

-        N. Cajhen (in ostali): Gradim slovenski jezik 6, učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2008, ISBN: 97-896-12-096-731 

 

 

 

-        MATEMATIKA: Skrivnosti števil in oblik, učbenik za matematiko za 6. r, 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2013, ISBN: 978-961-271-293-8

 

 

-        TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

/

 

 

-        GEOGRAFIJA

Senegačnik: Moja prva geografija, Ljubljana, Modrijan, 2008, ISBN: 978-961-6465-68-7

 

 

 

-        ZGODOVINA

H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino v 6. r. OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2008, EAN: 978-961-209-797-4

učbeniki za na klop

 

 

-        ANGLEŠČINA

Diana Goodey in Noel Goodey: Messages 1. Ljubljana, Rokus Klett, 2005, ISBN: 978-961-209-493-5 učbeniki za na klop

 

 

-        GLASBENA UMETNOST

Albinca Pesek: Glasba danes in nekoč 6, učbenik za glasbeno vzgojo, Ljubljana, Rokus Klett, 2008, koda: 978-961-209-772-1

 

 

-        LIKOVNA UMETNOST: T. Tacol, J. Muholič: Likovno izražanje 6, učbenik za likovno vzgojo, Lj., Debora, 2005, ISBN: 961-6525-11-5 učbeniki za na klop

 

 

-        NARAVOSLOVJE

 1. Šorgo, Glažar, Slavinec: Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS, 2012, ISBN: 978-961-02-0115-1

 

 1. 7. razred

 

-        SLOVENŠČINA: B. Golob, M. Honzak: Berilo 7: Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7. razred osnovne šole, Ljubljana, MK, 2015, ISBN: 978-961-01-0831-3

 

Nana Cajhen (in ostali): Slovenščina za vsak dan 7 – učbenik, 4. izdaja (posodobljena izdaja), Ljubljana, Rokus Klett, 2009, ISBN: 978-961-209-941-1

 

 

-        MATEMATIKA: J. Berk: Skrivnosti števil in oblik 7, prenovljeno, Ljubljana, Rokus Klett, 2012, EAN: 978-961-271-222-8

 

 

-        TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Fošnarič, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 7, učbenik za 7. razred, Izotech, 2012, ISBN: 961-91048-2-X

učbeniki za na klop  

      

 

-        GEOGRAFIJA

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Geografija Evrope in Azije, Ljubljana, Modrijan, 2015, ISBN: 9789612413187

 

 

-        ZGODOVINA: D. Snoj, J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom za zgodovino v 7. razredu OŠ. Ljubljana, Rokus Klett, 2009, EAN: 97-896-127-122-97

 

 

-        ANGLEŠČINA

Noel Goodey, Diana Goodey, David Bolton: Messages 2, New Edition, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, EAN: 978-961-271-67-21

 

 

-        GLASBENA UMETNOST

Albinca Pesek: Glasba danes in nekoč 7 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za glasbo v 7. razredu OŠ, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012, koda: 9789-612-712-303 učbeniki za na klop

 

 

 

-        NARAVOSLOVJE

 

 1. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS, 2013, ISBN: 978-961-02-0252-3

 

 1. 8. razred

-        SLOVENŠČINA: D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et. al: Slovenščina za vsak dan 8, učbenik, 4. izdaja, posodobljena, Rokus Klett, 2010, ISBN: 978-961-271-016-3 učbeniki za na klop

 

M. Honzak: Dober dan življenja, berilo za osmi razred osnovne šole, prenovljena izdaja, Ljubljana, MKZ, 2015, ISBN: 978-86-11-15898-3  

 

 

-        MATEMATIKA: J. Berk: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2013, ISBN: 978-961-271-224-2

 

 

-        TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Fošnarič, Karner, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 8 (prenovljena), učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. Razredu osnovne šole, Ljubljana, Izotech, 2012, ISBN: 978-961-6740-28-9

učbeniki za na klop

 

 

-        GEOGRAFIJA

Kolenc, Korže, Senegačnik, Otič: Geografija Afrike in Novega sveta, Ljubljana, Modrijan, 2016, ISBN: 9789612414252

 

 

 

-        ZGODOVINA

 1. Mirjanič, J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 8, Ljubljana, Rokus Klett, 2006, ISBN: 961-209-624-4

 

-        ANGLEŠČINA

Diana Goodey in Noel Goodey: Messages 3. New Edition, učbenik za angleščino za 8. razred, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, koda: 97-896-127-167-45

 

 

 

-        KEMIJA   

Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej Godec: Moja prva kemija: učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana, Modrijan, 2015, KODA: 978-961-241-719-2

 

 

 

-        GLASBA

Albinca Pesek: Glasba danes in nekoč 8 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za prenovo za glasbo v 8. Razredu osnovne šole, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012 koda 97-89-612-71-23-27 učbeniki za na klop

 

 

-        FIZIKA: A. Demšar: Zakaj se dogaja. Sile in energija 8, Ljubljana, Rokus Klett, ISBN: 978-961-209-833-9

 

 

-        BIOLOGIJA: M. Svečko: Spoznavam svoje telo, Ljubljana, DZS, 2013, ISBN: 978-961-020-080-2

 

 

 1. 9. razred

 

-        SLOVENŠČINA: D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et. al.: Slovenščina za vsak dan 9, učbenik, 2. izd., posodobljena, Rokus Klett, 2011, ISBN: 978-961-271-121-4 učbeniki za na klop

 

-        M. Honzak: Skrivno življenje besed: berilo za deveti razred osnovne šole, 2. prenovljena izdaja, Ljubljana, MKZ, 2015, ISBN: 978-961-01-2528-0

 

 

 

-        MATEMATIKA

         J. Berk: Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik, Ljubljana, Rokus

         Klet, 2015, ISBN: 978 961 271 295 2

 

 

 

-        TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA        /

 

 

-        GEOGRAFIJA

          Jurij Senegačnik: Geografija Slovenije, učbenik, Ljubljana,

          Modrijan, 2014, ISBN: 978-961-241-627-0

 

 

 

-        ZGODOVINA: J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 9, 3. izdaja, 1. ponatis, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 978-961-271-299-0

 

 

-        ANGLEŠČINA

Diana Goodey, Noel Goodey: Messages 4. Učbenik za angleščino v 9. r. New Edition, prenovljen učbenik, OUP, Lj., Rokus Klett, 2016.

Koda: 97-896-127-17-001

Še ni izšel                                                       

 

 

-        KEMIJA

Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej Godec: Moja prva kemija. Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, Ljubljana, Modrijan, 2015, koda: 978-961-241-719-2   

  

 

-        GLASBA

Albinca Pesek: Glasba danes in nekoč 9, učbenik z dodatkom Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2015, koda: 97-89-612-716-523 učbeniki za na klop

 

 

-        FIZIKA: A. Demšar: Zakaj se dogaja? Gibanje, elektrika 9. Učbenik za fiziko v devetem razredu  osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2010, ISBN: 978-961-271-001-9

 

 

- BIOLOGIJA: M. Svečko: Spoznavam živi svet 9, Ljubljana, DZS, 2012, ISBN 978-961-02-0079-6

 

 

 

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.