Slovenščina

 • Nana Cajhen: Slovenščina za vsak dan 7 - učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2009, ISBN: 978-961-209-941-1 (učbeniški sklad)
 • Nana Cajhen: Slovenščina za vsak dan 7 - delovni zvezek, (prenovljen), Ljubljana, Rokus Klett, ISBN 978-961-209-940-4
 • Berta Golob, M. Honzak: Berilo 7: Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7.r. OŠ, (prenovljeno), Ljubljana, MK 2015, ISBN 978-961-01-0831-3 (učbeniški sklad)
 • 2 A4 60-listna črtasta zvezka
 • škarje, lepilo


Angleščina

 • Noel Goodey, Diana Goodey, David Bolton: Messages 2, učbenik,New Edition, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 978 961 271 672 1 (učbeniški sklad)
 • N. Goodey: Messages 2: delovni zvezek za za angleščino v 7. razredu osnovne šole, New Edition, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, EAN: 9789612716714
 • A4 črtani zvezek
 • Angleško-angleški slovar (Active Study) (priporočamo)


Matematika

 • J. Berk, J. Dornik: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Ljubljana, založba Rokus Klett, 2014, (učbeniški sklad)
 • ISBN: 9789612712228
 • T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: Skrivnosti števil in oblik 1. in 2. del - zbirka vaj za 7. razred, Ljubljana, Rokus Klett, 2013, EAN: 978-961-271-298-3
 • Zvezek A4 mali karo
 • šestilo, geotrikotnik


Naravoslovje

 • Učbenik: Šorgo,Čeh, Slavinec, Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, DZS,2013, ISBN 978-961-02-0252-3 (učbeniški sklad)
 • zvezek A4-črtni
 • barvice, lepilo, škarje


Tehnika in tehnologija

 • zvezek A4 - brez črt - lahko uporabijo starega, če je urejen
 • svinčnik HB (vsaj 2), radirka, šilček, škarje, lepilo za papir
 • geotrikotnik, šestilo, dolgo ravnilo (30cm)
 •  Fošnarič, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 7, učbenik za 7. razred. Izotech, 2012, ISBN: 961-91048-2-X (učbenik za na klop)


Zgodovina

 • ,D. Snoj, J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom za zgodovino v 7. razredu OŠ. Ljubljana, Rokus Klett, 2009, EAN: 97-896-127-122-97 (učbeniški sklad) 
 • zvezek


Geografija

 • Učbenik: 7. r – Geografija Evrope in Azije - Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak -    Modrijan 2015 - ISBN: 9789612413187 (učbeniški sklad)
 • Zvezek: A4 format, črtan

 

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

 • A4 zvezek


Glasbena umetnost

 • A4 brezčrtni zvezek
 • notni zvezek
 • suhe barvice, svinčnik, radirka
 • Albinca Pesek: Glasba danes in nekoč 7 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za glasbo v 7. razred OŠ, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012, koda: 9789-612-712-303 (učbeniki za na klop)

 

Likovna umetnost
 • zvezek A4 brezčrtni
 • svinčnik B2, radirka
 • suhe barvice
 • flomastri
 • oglje
 • voščenke
 • črn tuš
 • kolaž papir
 • lepilo, škarje, lepilni trak
 • čopiči, lonček
 • das masa
 

Izbirni predmet Organizmi

 • zvezek A4-črtni
 • škarje, lepilo, barvice
 
Učiteljski zbor sedmega razreda
Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.