Kolesarski izpit

 

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Zato je za otroka na njegovi poti razvoja izredno pomemben!

Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa v prometu, če nima kolesarske izkaznice, ki jo pridobi po uspešno opravljenem usposabljanju za vožnjo kolesa.

Osnovne šole so po zakonu zadolžene tudi za usposabljanje vožnje s kolesom. Poskrbeti morajo za usposabljanje učencev za samostojno vožnjo kolesa, oceniti njihovo teoretično in praktično znanje (kolesarski izpit) ter nato otrokom, ki so uspešno opravili teoretični in praktični del tudi izdajo kolesarske izkaznice.

Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole.

Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zavoda RS za šolstvo. Ti ob pomoči staršev in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo kolesa v prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo.

Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa obsega 3 dele:

  • teoretična znanja in preizkus znanja,
  • praktična vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem) in preizkus sposobnosti vožnje po poligonu,
  • praktična vožnja  v javnem prometu (vožnja v cestnem prometu), z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita.
Dostopnost