Športna tekmovanja

 

Tekmovanja bodo razporejena tako, da bodo potekala čez vse šolsko leto in se bodo končala maja oziroma v začetku junija. Tekmovanja bodo izvedena v obliki lig ali večkratnih tekmovanj. Vsa bodo organizirana kot mestna prvenstva. Če bo za posamezno tekmovanje prijavljenih veliko šol, bodo organizirana predtekmovanja.

 

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

APRIL

MAJ

JUNIJ

 

Dostopnost