zlato_jabolko2V obdobju 2006 - 2009 smo vodili Comenius projekt Our lives. Glavni cilj projekta je bil omogočiti sodelujočim učencem in učiteljem, da raziščejo, opišejo, primerjajo in prestavijo informacije in dejstva o različnih področjih svojega življenja in s tem bolje spoznajo same sebe in druge. Poleg tega je bil namen projekta razvijati jezikovno, medkulturno in IKT zmožnost. učencev in učiteljev. Projekt je bil nagrajen s nacionalnim priznanjem Zlato jabolko kakovosti 2009.

Projekt OUR LIVES se je razvil iz sodelovanja OŠ Trnovo in partnerske šole iz Finske, ki je potekalo od leta 2005 do leta 2010. To sodelovanje smo nadgradili s Comenius projektom, v katerem so sodelovale osovne šole iz Vratze (Bolgarija), Tamper (Finska), Lisbone (Portugalska) in Ankare (Turčija).
Učenci in učitelji vseh sodelujočih so raziskovali so koncepte zdrave prehrane, prehrano v šoli, priljubljene jedi, izmenjali so recepte nacionalnih jedi, opisali so priljubljene in nenavadne športe, igre, ki jih radi igrajo, oblačila za različne priložnosti, priljubljena oblačila, modne stile, različne aspekte mode, delo na šoli, preživljanje prostega časa, praznovanje rojstnih dni. Izvedeno  je bilo mnogo dejavnosti in delavnic: kuharske delavnice, delavnice modnega oblikovanja, športne delavnice, modne revije, baletna predstava, predstavitve za starše, priprava različnih brošur, obisk tovarn, itd. Ves čas trajanja projekta so učenci in učitelji partnerskih šol komunicirali, izmenjevali izdelke in se učili drug o drugem in drug z drugim.

Jedro projekta so bila projektna srečanja, katerih so se udeleževali učitelji, ravnatelji in učenci, kar je spremenilo zahtevnost, dinamiko in vsebino projektnih sestankov. V treh letih sodelovanja je vsaka partnerska šola gostila svoje partnerske učitelje in učence.  Tako so imeli udeleženci priložnost obiskati Ljubljano, Tampere, Lisbono, Vratzo in Ankaro. S tem so bolje spoznali različne dežele, kulture, običaje, jezike, ljudi.  Projektna srečanja so bila polna dejavnosti za učence in učitelje: delavnice načrtovanja in evalvacij za učitelje, timskego poučevanje v mednarodnih timih na šoli gostiteljic, delo z mednarodno skupino učencev, predstavitve svoje in partnerskih držav, kreativnih delavnic (risanje, kuhanje, ustvarjanje modnih kreacij iz vreč za smeti, plesi, tiskanje na blago…), nastopi za starše, ogledi mest, ekskurzije, itd. Učenci so živeli v družinah in imeli enkratno priložnost spoznati avtentično življenje družine v tej državi.

Finska       bolgarija

Izpeljani sta bili tudi dve izmenjavi celih razredov. Razred učencev iz Slovenije je en teden preživel s svojimi partnerji iz Finske in obratno.

Čeprav so bili cilji projekta enaki za vse partnerje, je vsaka partnerska šola izvajala aktivnosti na svoj način, v skladu z lastnimi pogoji in interesi učencev. V kombinaciji z Intenzivnim delom in druženjem na projektnih srečanjih je bil to razlog, da so vsi partnerji zelo aktivno sodelovali v projektu in so se med njimi spletle močne vezi zaupanja in prijateljstva. Vzdušje pripadnosti skupini je spremljalo  projekt od začetka do konca in iz njega naredilo posebno dragoceno izkušnjo.

Učenci in učitelji so se veliko naučili ne le o obravnavanih vsebinah, ampak tudi o načrtovanju, organizaciji in  vrednotenju dela, komunikaciji, reševanju različnih problemov in konfliktov, timskemu delu, razumevanju drugih in sebe. Timsko poučevanje in delo v različnih šolskih sistemih sta omogočila intenziven strokovni razvoj. Vzdušje prijateljstva, sprejetosti in tolerance je botrovalo osebnostnemu razvoju. Intenzivno delo in skupno preživljanje časa tekom projektnih sestankov sta zahtevala velik vložek od vsakega posameznika, kar je vodilo do boljšega samospoznavanja.

Projekt je bil tako zahteven, da ga ni bilo mogoče izpeljati brez dobrega timskega dela in sodelovanja med vsemi zaposlenimi ter podpore in sodelovanja vodstva šole. Posledica projekta so bogate izkušnje na področju organizacije različnih dejavnosti in delovanja v multikulturnem okolju. Šola se je bolje povezala tudi s starši, saj brez njihove podpore in sodelovanja ne bi bilo mogoče izpeljati tako udeležbo učencev na projektnih srečanjih, kot tudi izmenjave učencev. Projektnih sestankov so se udeležili tudi veleposlaniki partnerskih držav, ki so spoznali naše delo in trud na povezovanju mladih iz različnih držav Evrope. Tudi sami so nagovorili učence in učitelje in izrazili podporo takemu delu.

Pomen projekta za vse sodelujoče najbolj opiše pesem, ki so jo samoiniciativno napisale portugalske učenke na projektnem srečanju v Vratzi (Bolgarija):

There’s a part of our heart
That belongs to you.
Like a bridge across the world
We are together in
OUR LIVES.

Besides the different countries
We can be friends.
Besides the different languages
We can have fun together.
Besides the different cultures
We can be happy together
Sharing together
OUR LIVES.

oziroma misel enega od ravnateljev:
“I came home with luggage full of experiences of magic time and believe me, it's not so easy to get back to reality. I came stronger and feel more protected in my soul.«

zlato_jabolko

Več o projektu na spletni strani projekta.

Đulijana Juričič, koordintaroka projekta

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.