projekti

Na OŠ Trnovo učenci in učitelji izvajajo različne projekte, s katerimi želijo obogatiti pouk in omogočiti doseganje kakovostnejšega znanja in razvijanje različnih veščin in odnosov na višjem nivoju. Na ta način

Projekti potekajo na različnih ravneh:

 • razredni projekti, ki jih izvajajo oddelčni in predmetni učitelji s svojimi učenci v oddelku ali pri predmetu na različne teme,
 • šolski projekti, kot so Novoletno druženje in Dan odprtih vrat,
 • občinski projekti v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, kot je Zmajev karneval,
 • razvojni projekti v sodelovanju z ZRSS in MŠŠ, kot je Obogateno učenje tujega jezika s tujim učiteljem (SITUS) ali Razvijanje medkulturne kompetence s timskim poučevanjem razrednega učitelja in učitelja angleščine v avtentični situaciji,
 • nacionalni projekti, ki potekajo v sodelovanju z MŠŠ, ZRSS, Fakulteto za družbene vede, kot so Zgodnje uvajanje tujega jezika v 2. razredu, e-šolstvo ali Varna raba Interneta, Krpan, Zlati sonček, 
 • mednarodni projekti, kot so Erasmus+, I*EARN, Teleolimpijada, Comenius in ostali projekti projekti, pri katerih sodelujemo z evropskimi inštitucijami.

Nekaj projektov, ki jih je potrebno izpostaviti so:

 • Dan odprtih vrat - projekt, v katerem sodelujejo vsi učenci in učitelji in se izvaja enkrat letno, na izbrano temo in z ustrezno metodologijo. Cilj projekta je poglobiti znanje o izbrani temi, razvijati temeljne kompetence in sodobne metode poučevanja ter predstaviti svoje delo staršem in drugi zainteresirani javnosti,
 • Novoletno druženje - projekt, ki poteka v decembru in je namenjen ustvarjalnemu druženju učencev, učiteljev in staršev,
 • Erasmus+ - projekt, ki ga sofinancira EU in omogoča našim učiteljem kakovostna izobraževanja v tujini ter razvojno sodelovanje z drugimi evropskimi šolami in izobraževalnimi inštitucijami,
 • projekti za posodobitev poučevanja angleščine, kot so Zgodnje uvajanje tujega jezika v 2. razredu OŠ, Razvijanje medkulturne kompetence s timskim poučevanjem angleščine v avtentični učni situaciji in Obogateno učenje tujega jezika, ki je že zaključen,
 • Spoznavanje kitajske kulture in jezika, projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju s Konfucijskim inštitutom Ljubljana in Hanban Peking.

Đulijana Juričič, za projektni tim

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.