Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Zato je za otroka na njegovi poti razvoja izredno pomemben!

Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa v prometu, če nima kolesarske izkaznice, ki jo pridobi po uspešno opravljenem usposabljanju za vožnjo kolesa.

Osnovne šole so po zakonu zadolžene tudi za usposabljanje vožnje s kolesom. Poskrbeti morajo za usposabljanje učencev za samostojno vožnjo kolesa, oceniti njihovo teoretično in praktično znanje (kolesarski izpit) ter nato otrokom, ki so uspešno opravili teoretični in praktični del tudi izdajo kolesarske izkaznice.

Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole.

Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zavoda RS za šolstvo. Ti ob pomoči staršev in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo kolesa v prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo.

Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa obsega 3 dele:

  • teoretična znanja in preizkus znanja,
  • praktična vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem) in preizkus sposobnosti vožnje po poligonu,
  • praktična vožnja  v javnem prometu (vožnja v cestnem prometu), z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita.

K kolesarskemu izpitu bi lahko otrok po zakonu pristopil že z dopolnjenim osmim letom starosti. Vendar pa zaradi psiholoških in fizičnih zahtev, ki jih pred otroka postavlja sodelovanje v prometu, kot so predelava informacij, metakognicija, refleksi in ukrepanje, pozornost in koncentracija, dojemanje prostora, zaznavanje hitrosti, ocenitev tveganja in upoštevanje cestne kulture, je najprimernejši čas v četrtem oziroma petem razredu osnovne šole.

Namreč, v desetem oziroma enajstem letu starosti naj bi otroci praviloma že znali predvidevati potek dogajanj, teoretično znanje povezovati s prakso ter ocenjevati pojave, kot so hitrost, oddaljenost, reakcijski čas, zavorna pot, osvetljenost, vidnost, tehnična urejenost in posledice ravnanja v prometu. Vse te lastnosti so namreč pomembne za samostojno in varno vključevanje otroka s kolesom v promet.

O tem, kdaj je otrok telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo kolesa, skupaj presodijo šola in starši oziroma skrbniki, ki to potrdijo s soglasjem v obliki podpisa na kolesarski izkaznici. Zato lahko otrok h kolesarskem izpitu pristopi tudi prej ali kasneje kot njegovi vrstniki, kar je odvisno od njegove zrelosti.

 

Cilj prometne vzgoje

Cilj prometne vzgoje in priprave na kolesarski izpit je usposobiti učenca za samostojno vožnjo s kolesom v cestnem prometu, z opravljanjem kolesarskega izpita in pridobitvijo kolesarske izkaznice.

 

Usposabljanje za kolesarski izpit

Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Pri teoretičnem usposabljanju učenci spoznajo zgradbo varnega kolesa, prometno-cestna pravila, vožnjo s kolesom, mimovožnjo, prehitevanje, zavijanje na desno, zavijanje na levo, zunanje dejavnike varnosti v prometu in vzdrževanje koelsa. Pri praktičnem usposabljanju učenci izvajajo vaje na spretnostnem poligonu in prometnem poligonu ter vožnjo na javnih cestnih površinah. Učenci opravijo izpit iz poznavanja cestno-prometnih predpisov in praktični izpit na poligonu in v javnem prometu. Za teoretično vadbo lahko učenci vadijo v spletni učilnici https://skupnost.sio.si/ . V ta namen dobijo učenci AAI dostop do spletne učilnice. Za praktično usposabljanje potrebuje vaš otrok tehnično brezhibno kolo. Predpisana oprema zajema prednjo in zadnjo zavoro, belo luč za osvetljevanje ceste spredaj, rdečo luč zadaj, rdeči odsevnik zadaj, rumeni odsevniki v pedalih in zvonec ali drugo zvočno napravo.

Pri praktičnem delu priprav in izpita je obvezna uporaba kolesarske čelade.

Če ima učenec prilagoditve, bodo le-te upoštevane v procesu.

Praktični del kolesarskega izpita bo potekal v mesecu aprilu, maju in juniju. Prilagajali se bomo vremenskim razmeram in učnim obveznostim učencev. Sprotna navodila in časovnico posameznih segmentov bomo staršem in učencem posredovali pravočasno.

Vse podrobnejše informacije o izpeljavi kolesarskega izpita so dosegljive pri ga. ravnateljici mag. Đulijani Juričić in vodji kolesarskega izpita Mojci Vrtin.


Mojca Vrtin, vodja kolesarskega izpita

 

Za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo na naši spletni strani uporabljamo piškotke. 
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.