V četrtek, 11. 11. 2021 s pričetkom ob 13.00 uri bo potekalo za prijavljene učence 8. in 9. razreda tekmovanje iz znanja angleščine na šolski ravni. Tekmovanje bo trajalo 60 minut.

Podrobneje informacije o poteku tekmovanja pridobijo učenci v šoli.

Merita Korenica, za aktiv angleščine

Dostopnost