V četrtek, 6. 5. 2021, bo za učence od 6. do 9. razreda potekal dan dejavnosti.

6. razred – Naravoslovni dan – Arboretum Volčji potok

V kolikor bo možen obisk arboretuma bo ogled potekal v živo, sicer bo izveden na daljavo. Cena DD bo vstopnina + prevoz

7. razred – Naravoslovni dan – Recikliranje odpadkov

Učenci bodo imeli ustvarjalne delavnice v šoli na temo ravnanja z odpadki. Učenci potrebujejo za ustvarjalne delavnice naslednje materiale: stare neuporabne flomastre, staro majico, revije, manjši papirnati ali plastičen (npr. jogurtov) lonček, lepilo v stiku, kvalitetne škarje, zvezek za naravoslovje, pisalo.

8. razred – Tehnični dan – Krog

DD bo potekal na šoli. Gre za medpredmetno povezavo matematike in etike. Pripomočke, ki jih morajo učenci na ta dan prinesti so: Zvezek za etiko, zvezek za matematiko, geotrikotnik, šestilo, pisala, kalkulator, list papirja (lahko tudi barven), 2 pokrovčka (oblike kroga), sukanec, lepilo in škarje.

9. razred – Naravoslovni dan – Svet elektrike

Dan dejavnosti bo potekal na šoli. Učenci potrebujejo zvezek iz fizike, pisalo in kolesarsko žarnico.

Ivan Dović, koordinator dni dejavnosti

Dostopnost