V četrtek, 16. 1. 2020, bodo učenci 6.c imeli sistematski zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Ljubljana-enota VIč (Šestova ulica 10, Ljubljana). Dekleta imajo tudi možnost ceplJenja proti HPV na podlagi soglasja staršev.

Odhod iz šole ob 7.30 uri; pričetek pregleda ob 8.00 uri. Učenci bodo s seboj vzeli šolsko malico. Na dan pregleda morajo učenci imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja, izpolnjen vprašalnik ZD in knjižico o cepljenju (dekleta). Učence bo na zdravniški pregled spremljala razredničarka Alenka Končan in svetovalna delavka Barbara Ogrin. Z učenci se vrnejo v šolo na kosilo v času med 12.00 in 13.00 uro.

Barbara Ogrin, ŠSS

Dostopnost