V četrtek, 13. septembra 2012, je mag. Andrej Tomšič, informacijski pooblaščenec, izvedel predavanje za kolektiv OŠ Trnovo na temo varstva osebnih podatkov. Opredelil je pojma zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter podal nekaj osnovnih napotkov, ki jih mora poznati vsak uporabnik Interneta.

Iz predavanja

Zasebnost – sposobnost posameznika ali skupine, da sebe ali informacije o sebi zadrži zase in se odloča, komu bo kaj odkril.
Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti – temeljna človekova pravica, da sam odloča, katere podatke bo posredoval. Ko pošiljamo naokrog ali objavljamo podatke drugih (v besedi, fotografiji, posnetku, …), kršimo njegovo pravico do odločanja o svojih podatkih.

Varstvo osebnih podatkov uravnava Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki ne velja le, če gre za zasebno rabo (npr. varnostne kamere v domu, zasebni imeniki ali albumi, …).

Oseba, ki razkriva svoje podatke, mora k temu privoliti. Privolitev mora biti prostovoljna. Pri tem moramo vedeti, komu dajemo podatke, s kakšnim namenom in katere podatke.

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, v 6. členu opredeljuje, da »za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah, ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.«

Osnovni kodeks pri objavljanju podatkov, ki velja za vse: učence, starše in zaposlene na šoli, narekuje spoštovanje Zakona o varovanju osebnih podatkov. Zato ne smemo fotografirati in snemati drugih brez njihovega soglasja ter objaviti posnetke na spletu. Postavimo se v kožo drugega in se pri vsakem takem dejanju vprašajmo, ali ga bo naše dejanje motilo. Ravno tako bodimo previdni glede objavljanja lastnih podatkov. Premislimo, kaj dajemo na splet: kar je enkrat na spletu, ostane tam za vedno! Fotografije iz zasebnega življenja, različni podatki, kot je npr. naslov, tel. številka, številke bančnih kartic, informacije o družini, itd. ne sodijo na splet.

Več o varovanju osebnih podatkov na spletni strani Urada informacijskega pooblaščenca www.ip-rs.si.

Đulijana Juričič, vodja projekta Varne rabe interneta na šoli

 

Vir slike ob uvodu: http://www.politikis.si/?m=201101&paged=4

Dostopnost